Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych ALA

SLSP ALA to szkoła artystyczna, w której cykl kształcenia trwa 5 lat dla uczniów po 8-letniej szkole podstawowej. Uczeń uzyskuje wykształcenie ogólnokształcące oraz wszechstronne kształcenie artystyczne w zakresie wybranej specjalizacji. Szkoła kończy się egzaminami zawodowymi oraz obroną dyplomu, dzięki czemu uczeń uzyskuje tytuł zawodowy plastyka oraz może podejść do egzaminu maturalnego.

Po ukończeniu szkoły uczeń może rozpocząć pracę zawodową w obszarze artystycznym albo podjąć dalszą naukę w dowolnej szkole policealnej lub na uczelniach wyższych na wszystkich kierunkach kształcenia w zależności od uzyskanych wyników na egzaminie maturalnym.

Szkoła realizuje program zgodnie z wymogami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest nadzorowana przez Centrum Edukacji Artystycznej. Ponadto liceum jest objęte opieką merytoryczną Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Liceum plastyczne ALA jest szkołą społeczną, w której istnieje możliwość realizowania indywidualnego programu i planu nauki, co oznacza, że dostosujemy program do możliwości i zdolności ucznia.

Specjalizacje artystyczne:

  • projektowanie graficzne
  • fotografia artystyczna
  • projektowanie ubioru
  • charakteryzacja i wizaż
  • projektowanie przestrzeni (nie przeprowadzamy już naboru na tę specjalizację, funkcjonuje do 2026 r.)

Zdany egazmin dyplomowy jest potwierdzeniem nabytych kwalifikacji w zawodzie plastyka.

ABSOLWENCI SLSP ALA

Martyna Stopyra

ALA jest bardzo specyficzną szkołą, której system nie wszystkim może pasować, ale z osobistego doświadczenia wiem, że jeżeli masz pomysł na swoją przyszłość i jesteś zmotywowanym uczniem, ALA jest świetną szkołą dla Ciebie. W ALA nauczyłam się być bardziej odpowiedzialną i niezależną osobą. Nauka w SLSP pozwoliła mi się rozwinąć, nie tylko w sztukach plastycznych, ale także pokazała mi wiele dróg i możliwości, które mogę obrać w swoim życiu po ukończeniu szkoły.


Martyna Stopyra, ukończyła SLSP w roku 2014 na specjalizacji techniki graficzne.

Niedawno zakończyłam drugi rok studiów na wydziale historii sztuki w Szkocji i w chwili obecnej przenoszę się do Stanów Zjednoczonych, aby tam kontynuować dalszą naukę na uczelni.

Matylda A. Nowak

A wszystko zaczęło się w ALA : ))

Przygotowywałam się do egzaminów wstępnych na studia z nauczycielami z ALA. Miałam niezwykłe szczęście, że mogłam tam poznać tylu wspaniałych ludzi, którzy nie tylko pomagają się uczyć i rozwijać, ale sami są otwarci na kontakt i współpracę. W szkole jest pozytywna energia, która naprawdę sprzyja twórczej pracy, jest tu też miejsce na własną inicjatywę i sporo można zrobić, jeśli się tylko chce.

Zawsze będę pozytywnie myśleć o tym miejscu, bo nie tylko wiele się tam nauczyłam, ale też rozwinęłam, jako osoba. Naprawdę warto pracować z pasją niezależnie od okoliczności, a znajdą się na Twojej drodze ludzie i miejsca sprzyjające (w moim wypadku to była ALA).


Matylda A. Nowak, Absolwentka SLSP w 2006 roku na specjalizacji dekorowanie wnętrz.

Obecnie realizuję doktorat na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni projektowania produktu. Pracuję też przy różnorodnych tematycznie, a przez to ciekawych dla mnie, zleceniach. Pracę freelancer’a łączę też z realizacją własnego produktu. Udzielam też lekcji z podstaw projektowania, rysunku i malarstwa.