Historia

1995


Powstanie „ALA” Autorskich Liceów Artystycznych. Wpisanie „ALA” do ewidencji w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jako szkoły średniej młodzieżowej o charakterze liceum humanistycznego z rozwiniętym blokiem przedmiotów artystycznych w specjalnościach: projektowania plastycznego, fotografii artystycznej i teatralnej. Szkoła liczyła wówczas 24 uczniów.

1996


Podjęto starania o nadanie szkole „ALA” uprawnień szkoły publicznej. Wtedy pojawiła się konieczność podziału szkoły na dwie, Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych wpisane do rejestru szkół artystycznych w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (ze specjalnościami: „wystawiennictwo” i „fotografia artystyczna”) oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące wpisane do ewidencji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (z kierunkami: teatralnym, literacko-dziennikarskim, rysunku i malarstwa, fotografii oraz utworzonym w tym roku – animacji kultury).

1997


Szkoły uzyskały uprawniania szkół publicznych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty art.7 pkt3. Dzisiaj w Zespole Szkół uczy się 146 uczniów (71 w SLO i 75 w SLSP).

1998


Powołany został Szkolny Ośrodek Kultury, który wykorzystując posiadaną bazę i artystów pedagogów pracujących w szkole, podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego, organizując zajęcia w formach stałych oraz imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży.

1999


Zmiana organu prowadzącego z Towarzystwa Działań dla Samorozwoju na Towarzystwo Edukacji Otwartej.

2000


Podjęło starania o uzyskanie dla Szkół „ALA” statusu szkół eksperymentalnych. Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP prof. dr hab. Robert Kwaśnica wyraził zgodę na objęcie przez DSWE opieki nad Szkołami „ALA”, w tym celu powstał zespół badawczy kierowany przez prof. Mirosławę Nowak-Dziemianowicz.

2003


Przeniesienie szkół „ALA” z ul. Różanej na ul. Robotniczą.

2003/2004 – Rozpoczęło działalność liceum ogólnokształcące Autorskie Liceum Artystyczne „ALA” w Częstochowie.

2005


Uroczyste obchody 10-lecia szkoły oraz wizyta ks. prof. Janusza Tarnowskiego z okazji jubileuszu szkoły.

2006


Obie szkoły decyzją Ministra Edukacji Narodowej uzyskały status szkół eksperymentalnych.