Aktualności
Pierwszy termin rekrutacji kończy się 30 czerwca 2020 r.
Drugi termin rozpocznie się od 17 sierpnia 2020 r.

Termin odbioru wyników maturalnych komunikat:

Informuję, że wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane w dniu 11 sierpnia 2020, w godzinach 10:00-14:00, a następnie dopiero
od 17 sierpnia w godzinach pracy sekretariatu

Godziny pracy sekretariatu w wakacje

Sekretariat czynny jest do 17 lipca w godzinach 9-14. Szkoła będzie nieczynna w dniach 17 lipca - 16 sierpnia. Zapraszamy do kontaktu od 17 sierpnia w godzinach 9 - 14