Społeczne Liceum Ogólnokształcące ALA

SLO ALA to szkoła średnia, w której cykl kształcenia 4 lata dla uczniów po 8-letniej szkole podstawowej. W liceum ogólnokształcącym na kierunkach artystycznych proponujemy rozszerzone zajęcia z wiedzy o kulturze o historię sztuki i rozbudowany blok przedmiotów artystycznych w ramach realizacji własnej aktywności twórczej. Blok przedmiotów artystycznych w liceum ogólnokształcącym obejmuje wymiar 6 godzin tygodniowo. Cykl zajęć artystycznych może zakończyć się w ostatnim roku szkoły pracą dyplomową.

Uczniowie, którzy zdecydują się na kierunki akademickie, będą mieć do wyboru rozszerzenia z przedmiotu głównego i uzupełniającego. Blok przedmiotów akademickich obejmuje wymiar 6 godzin tygodniowo i składa się z tutoriali z przedmiotów kierunkowych – są to indywidualne spotkania z nauczycielem – zajęć rozszerzonych oraz poranków czwartkowych.

Po zakończeniu cyklu nauki i zrealizowaniu programu liceum uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i może podejść do egzaminu maturalnego. W zależności od osiągniętych wyników i wybranych przedmiotów maturalnych, uczeń może kontynuować naukę w szkołach policealnych lub na uczelniach wyższych.

W liceum ogólnokształcącym realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nadzorem Kuratorium Oświaty według autorskich programów nauczania z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów.

Kierunki artystyczne w SLO ALA:

 • kierunki plastyczne – rysunek i malarstwo, rzeźba, fotografia, projektowanie graficzne, wizaż, projektowanie ubioru
 • kierunek muzyczny
 • kierunek filmowy
 • kierunek teatralny
 • kierunek taneczny
 • kierunek literacko-dziennikarski

Kierunki akademickie w SLO ALA:

 • nauki lingwistyczne – język angielski
 • nauki lingwistyczne – język niemiecki
 • nauki przyrodnicze
 • nauki społeczne
 • nauki ścisłe