Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Paulina Drzewicz

nauczyciel matematyki

Agata Budzyńska

nauczyciel biologii, geografii i przyrody

Tatiana Bergier

nauczyciel języka niemieckiego

Anna Jaroszewska

nauczyciel historii sztuki

Marek Kowalski

nauczyciel religii

Malwina Pietrzyk-Nowak

nauczyciel wychowania fizycznego

Monika Semenowicz

nauczyciel języka polskiego

Małgorzata Zwolińska

nauczyciel języka polskiego

Szymon Białonoga

nauczyciel historii i wychowania fizycznego

Jan Burzyński

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie

Brygida Dziatkiewicz-Buś

nauczyciel języka angielskiego, dyrektor Z.S.ALA

Kinga Jaworska

nauczyciel języka angielskiego

Tomasz Brzozowski

nauczyciel języka polskiego i podstaw przedsiębiorczości

Robert Chmielowski

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Andrzej Horyza

nauczyciel etyki w kinie

Małgorzata Kotkowska

nauczyciel matematyki i informatyki

Maria Morawiecka

nauczyciel wiedzy o kulturze

Kamila Morawska

nauczyciel języka francuskiego i etyki

Katarzyna Siejek

nauczyciel matematyki

Anna Ptak-Gusin

nauczyciel historii sztuki

Iwona Śmiałek

nauczyciel chemii, fizyki i przyrody

Katarzyna Walczak

nauczyciel języka angielskiego

Ewa Zyśk-Gorczyńska

nauczyciel biologii

Nauczyciele przedmiotów artystycznych

Magdalena Budzyńska

nauczyciel projektowania graficznego

Maria Budzyńska

nauczyciel warsztatów teatralnych

Mateusz Budzyński

nauczyciel rysunku i malarstwa

Piotr Butkiewicz

nauczyciel snycerstwa

Kamila Fyda-Sikorska

nauczyciel wizażu i charakteryzacji

Mariusz Huk

nauczyciel realizacji obrazu filmowego i projektowania multimedialnego

Karol Krukowski

nauczyciel podstaw fotografii i fotografii artystycznej

Ewa Mizera-Raczkowska

nauczyciel grafiki artystycznej i rzeźby, dyrektor SLSP ALA

Anna Morawiecka

nauczyciel sztuki performatywnej

Celina Niedzielska

nauczyciel podstaw projektowania i projektowania plastycznego

Artur Raczkowski

nauczyciel rysunku i malarstwa

Maciej Stawiński

nauczyciel fotografii artystycznej i multimediów

Artur Szabatowski

nauczyciel aranżacji przestrzeni

Jolanta Wesołowska-Michalak

nauczyciel warsztatów muzycznych

Jolanta Zwolińska

nauczyciel warsztatów tanecznych