Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Paulina Drzewicz

nauczycielka matematyki

Agata Dziatkiewicz

nauczycielka biologii, geografii i przyrody

Tatiana Bergier

nauczycielka języka niemieckiego

Anna Jaroszewska

nauczycielka historii sztuki

Dawid Raczkowski

nauczyciel religii

Malwina Pietrzyk-Nowak

nauczycielka wychowania fizycznego www.klubtanca.pl

Monika Semenowicz

nauczycielka języka polskiego i prowadząca warsztaty literacko-dziennikarskie

Małgorzata Zimniak-Zwolińska

nauczycielka języka polskiego

Szymon Białonoga

nauczyciel historii i wychowania fizycznego

Jan Burzyński

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie

Brygida Dziatkiewicz-Buś

nauczycielka języka angielskiego, dyrektor Z.S.ALA

Kinga Jaworska

nauczycielka języka angielskiego

Ramona Słobodzian

nauczycielka języka polskiego

Robert Chmielowski

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Andrzej Horyza

nauczyciel etyki w kinie

Małgorzata Kotkowska

nauczycielka matematyki i informatyki

Kamila Morawska

nauczycielka etyki i filozofii

Katarzyna Siejek

nauczycielka matematyki

Piotr Łużny

nauczyciel matematyki

Iwona Śmiałek

nauczycielka chemii, fizyki i przyrody

Rafał Orleański

nauczyciel języka angielskiego i podstaw przedsiębiorczości

Ewa Zyśk-Gorczyńska

nauczycielka biologii

Mikołaj Pisarski

nauczyciel języka angielskiego

Anna Bogdanowicz

nauczycielka języka angielskiego

Maria Sobczuk

nauczycielka etyki i filozofii

Artur Kocięcki

nauczyciel etyki i filozofii

Cleres Pacheco

nauczyciel etyki

Samuel Erickson

native speaker języka angielskiego

Magdalena Jabłonka

nauczycielka języka francuskiego

Magda Błąkała

nauczycielka wychowania fizycznego

Michał Soroka

nauczyciel historii sztuki

Nauczyciele przedmiotów artystycznych

Magdalena Budzyńska

nauczycielka projektowania graficznego

Maria Budzyńska

prowadząca warsztaty teatralne

Mateusz Budzyński

nauczyciel rysunku i malarstwa

Piotr Butkiewicz

nauczyciel snycerstwa i rzeźby

Kamila Fyda-Sikorska

nauczycielka wizażu i charakteryzacji

Karol Krukowski

nauczyciel podstaw fotografii i fotografii artystycznej

Ewa Mizera-Raczkowska

nauczycielka grafiki artystycznej i rzeźby, dyrektor SLSP ALA

Celina Niedzielska

nauczycielka podstaw projektowania i projektowania plastycznego

Artur Raczkowski

nauczyciel rysunku i malarstwa

Maciej Stawiński

nauczyciel fotografii artystycznej i multimediów

Artur Szabatowski

nauczyciel aranżacji przestrzeni

Jolanta Zwolińska

nauczycielka warsztatów tanecznych

Agata Gwizd-Leszczyńska

nauczycielka rzeźby

Eunika Erickson

prowadząca warsztaty muzyczne

Anna Utko

nauczycielka projektowania ubioru

Katarzyna Baraniecka

prowadząca warsztaty teatralne

Edyta Turczanik

nauczycielka projektowania multimedialnego