Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Paulina Drzewicz

nauczycielka matematyki

Agata Dziatkiewicz

nauczycielka biologii, geografii i przyrody

Tatiana Bergier

nauczycielka języka niemieckiego

Anna Jaroszewska

nauczycielka historii sztuki

Dawid Raczkowski

nauczyciel religii

Malwina Pietrzyk-Nowak

nauczycielka wychowania fizycznego www.klubtanca.pl

Monika Semenowicz

nauczycielka języka polskiego i prowadząca warsztaty literacko-dziennikarskie

Małgorzata Zimniak-Zwolińska

nauczycielka języka polskiego

Szymon Białonoga

nauczyciel historii i wychowania fizycznego

Jan Burzyński

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie

Brygida Dziatkiewicz-Buś

nauczycielka języka angielskiego, dyrektor Z.S.ALA

Kinga Jaworska

nauczycielka języka angielskiego

Ramona Słobodzian

nauczycielka języka polskiego

Robert Chmielowski

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Andrzej Horyza

nauczyciel etyki w kinie

Małgorzata Kotkowska

nauczycielka matematyki i informatyki

Maria Morawiecka

nauczycielka wiedzy o kulturze

Kamila Morawska

nauczycielka języka francuskiego i etyki

Katarzyna Siejek

nauczycielka matematyki

Piotr Łużny

nauczyciel matematyki

Iwona Śmiałek

nauczycielka chemii, fizyki i przyrody

Rafał Orleański

nauczyciel języka angielskiego i podstaw przedsiębiorczości

Ewa Zyśk-Gorczyńska

nauczycielka biologii

Mikołaj Pisarski

nauczyciel języka angielskiego

Konrad Gagat

nauczyciel języka francuskiego

Anna Bogdanowicz

nauczycielka języka angielskiego

Maria Sobczuk

nauczycielka etyki i filozofii

Artur Kocięcki

nauczyciel etyki i filozofii

Cleres Pacheco

nauczyciel etyki

Samuel Erickson

native speaker języka angielskiego

Nauczyciele przedmiotów artystycznych

Magdalena Budzyńska

nauczycielka projektowania graficznego

Maria Budzyńska

prowadząca warsztaty teatralne

Mateusz Budzyński

nauczyciel rysunku i malarstwa

Piotr Butkiewicz

nauczyciel snycerstwa i rzeźby

Kamila Fyda-Sikorska

nauczycielka wizażu i charakteryzacji

Mariusz Huk

nauczyciel realizacji obrazu filmowego i projektowania multimedialnego

Karol Krukowski

nauczyciel podstaw fotografii i fotografii artystycznej

Ewa Mizera-Raczkowska

nauczycielka grafiki artystycznej i rzeźby, dyrektor SLSP ALA

Anna Morawiecka

nauczycielka sztuki performatywnej

Celina Niedzielska

nauczycielka podstaw projektowania i projektowania plastycznego

Artur Raczkowski

nauczyciel rysunku i malarstwa

Maciej Stawiński

nauczyciel fotografii artystycznej i multimediów

Artur Szabatowski

nauczyciel aranżacji przestrzeni

Jolanta Zwolińska

nauczycielka warsztatów tanecznych

Agata Gwizd-Leszczyńska

nauczycielka rzeźby

Eunika Erickson

prowadząca warsztaty muzyczne

Anna Utko

nauczycielka projektowania ubioru

Katarzyna Baraniecka

prowadząca warsztaty teatralne