System edukacyjny Szkół ALA alternatywą dla krytycznych i kontestujących licealistów – z doświadczeń praktyki szkolnej


Mariusz Budzyński

Liceum Ogólnokształcące i Liceum Sztuk Plastycznych „ALA” Autorskie Licea Artystyczne są wynikiem poszukiwań formy – kształtu szkoły, która przybliży ją starożytnemu – greckiemu pojęciu „schole” – „odpoczynek duchowy, polegający na przebywaniu wśród ludzi, którzy wzajemnie są sobie życzliwi, na wspólnym poszukiwaniu prawdy, dzieleniu się nią oraz radowaniu się z jej znalezienia.”

Szkoła wobec alternatywy twórczej edukacji

Na podstawie wybranych wątków koncepcji oraz jej praktycznej realizacji w Autorskich Liceach Artystycznych we Wrocławiu


prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Autorskie Licea Artystyczne (ALA), prowadzone we Wrocławiu przez Towarzystwo Edukacji Otwartej są zespołem dwóch szkół – Liceum Artystycznego oraz Liceum Ogólnokształcącego. Obie powstały w odpowiedzi na autentyczne zapotrzebowanie społeczne, związane z obecnością wśród klientów usług edukacyjnych na poziomie szkoły średniej młodych ludzi o zainteresowaniach artystycznych, postawach twórczych, otwartych umysłach i dużej potrzebie niezależności.

Tworzenie klimatu współpracy i zaufania w pracy z młodzieżą


Mariusz Budzyński

Ostatnie lata przyniosły w polskiej szkole trudne doświadczania wzrostu poziomu agresji obserwowane w relacjach między uczniami od dawna, a obecnie w relacjach uczeń nauczyciel. Dlaczego?