Matury

Matura - absolwenci 2024

(po gimnazjum = formuła 2015 po szkole podstawowej = formula 2023)

Prosimy absolwentów o zdalną rejestrację e-deklaracji maturalnej na stronie https://ziu.gov.pl/login Można się tam zalogować za pomocą:

  1. danych dostępowych uzyskanych w minionych latach,

  2. profilem zaufanym,

  3. e-dowodem,

  4. bankowością elektroniczną.

    W przypadku braku dostępu należy najpóźniej do 15 stycznia złożyć do dyrektora szkoły wniosek o hasło do ZIU załącznik 5a.docx


Pobierz -> PRZEWODNIK DLA MATURZYSTY w roku 2024
E-deklarację maturalną należy złożyć zgodnie z instrukcją ZIU.pdf Nie trzeba dostarczyć do szkoły wydrukowanej wersji deklaracji. Dopiero po 7 lutym będzie trzeba potwierdzić podpisem zgodność wprowadzonych danych na wydruku z systemu ZIU.

UWAGA!


Egzaminy ustne są w tym roku obowiązkowe dla wszystkich poprawiających egzamin maturalny, którzy ich nie zdali lub do nich wcześniej nie przystąpili. Nie dotyczy to absolwentów w formule 2015, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości i tylko podwyższają wynik.

Obowiązkowe jest również przystąpienie do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, ale w przypadku absolwentów po SP, w tym roku po raz ostatni nie trzeba uzyskać wyniku 30%.

Osoby, chcące skorzystać z DOSTOSOWANIA podczas egzaminu maturalnego (np. dysleksja, dyskalkulia), muszą zgłosić się do pani pedagog Dominiki Piotrów z wstępnie wypełnionym załącznikiem 4b.docx. Należy wpisać imię, nazwisko i PESEL oraz odpowiednio zaznaczyć wybrane dostosowanie w częściach A -F zgodnie z komunikatem o dostosowaniach.pdf
Odpowiednią dokumentację prosimy dostarczyć do 15 stycznia, termin ostateczny to 7 lutego.

Bardzo nam usprawni organizację egzaminu maturalnego złożenie e-deklaracji do 15 stycznia. Termin ostateczny to 7 lutego.

W przypadku konieczności wniesienia opłaty za egzamin maturalny należy zrobić to w terminie między 1 stycznia a 7 marca na konto OKE we Wrocławiu. Jest to warunek niezbędny aby móc przystąpić do danego egzaminu.

Link do strony naszej wrocławskiej OKE: https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-informacje-dla-zdajacych/

Absolwenci SLSP1. Proszę upewnić się, że wybieracie właściwą szkołę czyli Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych oraz typ szkoły liceum plastyczne.

2. Wasz tytuł zawodowy Plastyk nie zwalnia z przedmiotu dodatkowego.

Pozostałe pliki:
terminy dla absolwentów.pdf
informator maturalny.pdf
harmonogram egzaminów.pdf
materiały i przybory na egzaminie maturalnym.pdf

Pedagog i psycholog

Dominika Piotrów

DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO

POKÓJ NR 21

poniedziałek: 8:00-13:00
wtorek: 08:00-14:00
środa: nieobecna
czwartek: 11:00-16:00
piątek: 09:00-14:00

Edyta Cieślar

DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO

POKÓJ NR 21

poniedziałek: 08:00-16:30
wtorek: nieobecna
środa: 08:00-16:30
czwartek: 08:00-11:00
piątek: 12:00-16:00

Katarzyna Pacholik

DYŻURY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

POKÓJ NR 21

poniedziałek: 13:00-17:00
wtorek: 11:00-17:00
piątek: 09:00-14:00

MIEJSCA, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE UZYSKAĆ POMOC SPECJALISTYCZNĄ:

zobacz

Stypendia

SZKOLNE STYPENDIUM SOCJALNE:

Uczeń Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich może uzyskać stypendium socjalne. Prosimy zapoznać się z regulaminem stypendium

regulamin stypendium

wniosek o stypendium


MOJE STYPENDIUM:

Polecamy portal poświęcony konkursom i programom stypendialnym MOJE STYPENDIUM. Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji Dobra Sieć. Partnerem serwisu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

zobacz więcej

Karta elektroniczna

Elektroniczna karta ALA, w skrócie ELKA, to program, w którym zapisani są wszyscy uczniowie i nauczyciele Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich. Jest to miejsce, gdzie uczeń może sprawdzić, który nauczyciel uczy którego przedmiotu oraz łatwo się z nim skontaktować. Poprzez ELKĘ uczeń zapisuje się na karty zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, może tam również sprawdzić stan swoich zaliczeń. W programie znaleźć można także bieżącą informację, kto jest tutorem i czy ma jeszcze wolne miejsca.