Matury

Deklaracja maturalna

Dla uczniów kończących szkołę w bieżącym roku szkolnym wszystkie informacje znajdują się w systemie Elka w zakładce Pliki

Matura - absolwenci 2022

Prosimy absolwentów o zdalną rejestrację e-deklaracji maturalnej wg poniższych kroków:1. Skontaktować się telefonicznie z p. Lucyną Łamek pod nr tel. 71 359 14 44 wewn. 20 w celu aktywowania konta absolwenta w systemie okręgowej komisji egzaminacyjnej
(należy przygotować nr PESEL)

2. Zalogować się na stronie https://wyniki.edu.pl jednym z poniższych sposobów:
a. profilem zaufanym (np. utworzonym za pośrednictwem banku)
b. danymi uzyskanymi w zeszłym roku do sprawdzenia wyników maturalnych
c. nowymi danymi do logowania odebranymi osobiście w szkole, w kancelarii


3. Wypełnić deklarację maturalną zgodnie z poniższą instrukcją:
e-deklaracje instrukcja składania.pdf

4. Wydrukować potwierdzenie złożenia deklaracji, podpisać i dostarczyć do szkoły, do kancelarii pok. 25 w godz. 10:00 – 16:00, poniedziałek – czwartek.

W związku z feriami zimowymi prosimy o dostarczenie dokumentu do 27 stycznia 2022.
terminy dla absolwentów.pdf
dostosowania.pdf
opłaty.pdf

Pedagog

Dominika Piotrów

DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO

POKÓJ NR 21

poniedziałek: 8:45-13:45
wtorek: 08:45-13:45
środa: 08:45-13:45
czwartek: 8:45-13:45

Edyta Cieślar

DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO

POKÓJ NR 21

poniedziałek: 13:15-17:30
środa: 15:00-17:30
czwartek: 08:00-10:00
piątek: 10:30-17:45

MIEJSCA, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE UZYSKAĆ POMOC SPECJALISTYCZNĄ:

zobacz

Stypendia

SZKOLNE STYPENDIUM SOCJALNE:

Uczeń Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich może uzyskać stypendium socjalne. Prosimy zapoznać się z regulaminem stypendium

regulamin stypendium

wniosek o stypendium


MOJE STYPENDIUM:

Polecamy portal poświęcony konkursom i programom stypendialnym MOJE STYPENDIUM. Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji Dobra Sieć. Partnerem serwisu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

zobacz więcej

Karta elektroniczna

Elektroniczna karta ALA, w skrócie ELKA, to program, w którym zapisani są wszyscy uczniowie i nauczyciele Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich. Jest to miejsce, gdzie uczeń może sprawdzić, który nauczyciel uczy którego przedmiotu oraz łatwo się z nim skontaktować. Poprzez ELKĘ uczeń zapisuje się na karty zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, może tam również sprawdzić stan swoich zaliczeń. W programie znaleźć można także bieżącą informację, kto jest tutorem i czy ma jeszcze wolne miejsca.